Aktuality

Úprava dopravního značení v Praze 9

V souvislosti s rozhodnutím Městské části Praha 9 dojde od června tohoto roku k postupné úpravě svislého dopravního značení v oblastech 9.1 (Vysočany, Libeň) a 9.2 (Prosek, Střížkov). Jedná se o výměnu značení z IP12 (Vyhrazené parkoviště) na IP13c (Parkoviště s parkovacím automatem).

Rozdílem je možnost parkování ve fialové zóně pouze s platným parkovacím oprávněním, ať už dlouhodobým nebo krátkodobým (např. uhrazeným přes parkovací automat či aplikaci) bez možnosti zastavení bez zakoupení takovéhoto parkovacího oprávnění.

Online parkovací automat

Online aplikace pro placení

V oblasti 9.1 (Vysočany, Libeň) se změna bude týkat pouze úpravy dopravního značení, v některých úsecích budou doplněny symboly částečného stání na chodníku (kolmé, šikmé, podélné atp.). Upravená provozní doba zde z důvodu velkého množství parkujících, zejména o víkendech, zavedena nebude.

Nová varianta dopravního značení IP13c s nonstop provozní dobou

V oblasti 9.2 (Prosek, Střížkov) dojde rovněž i ke změně provozní doby z celotýdenního placeného režimu na volné parkování od pátku od 20 hodin do neděle do 20 hodin.

Nová varianta dopravního značení IP13c s omezenou provozní dobou

Přesné ohraničení jednotlivých rezidentních oblastí zobrazíte na mapě ZDE po zvýraznění rezidentní oblasti.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován
1 2 3 11