Aktuality

Změna režimu na P+R Černý MOST 2 pro vozy s registrační značkou UA

Od soboty 1. července 2023 bude upraven režim parkování na P+R Černý Most 2 pro vozidla s registrační značkou UA.  Dlouhodobě odstavená vozidla s touto registrační značkou budou moci zůstat na parkovišti bezplatně až do jejich výjezdu, který si zajistíte přivoláním obsluhy prostřednictvím interkomu na výjezdovém stojanu.

Následující parkování na parkovišti bude podléhat standardním platebním podmínkám. Řidiči zaplatí za parkování podle platného ceníku:

  • Paušální platba: 50 Kč za parkování do 24 hodin započteného času za jeden nepřetržitý pobyt vozidla, víkendy, svátky, vánoční prázdniny (0-24 hod.) se do paušální doby 24 hodin nezapočítávají.
  • Minimální platba za využití parkoviště: 50 Kč.
  • Hodinová sazba po překročení 24 započítávaných hodin: 10 Kč za každou započatou hodinu.

 

Зміна режиму на P+R Černý MOST 2 для автомобілів з реєстраційним знаком UA

З суботи, 1 липня 2023 року, режим паркування на P+R Černý Most 2 буде змінено для транспортних засобів з реєстраційними номерами UA.  Довгостроково припарковані транспортні засоби з такими номерами зможуть залишатися на автостоянці безкоштовно до свого виїзду, який можна буде організувати, викликавши обслуговуючий персонал через домофон на виїзній стійці.

Подальше паркування на паркінгу відбуватиметься на стандартних умовах оплати. Водії платять за паркування згідно з чинним прейскурантом:

– Фіксована плата: 50 крон за паркування до 24 годин за одну безперервну стоянку транспортного засобу, вихідні, святкові та різдвяні дні (0-24 години) не входять до    24-годинного періоду паркування за фіксованою ціною.

– Мінімальний платіж за користування автостоянкою: 50 CZK.

– Погодинна оплата після перевищення 24 годин: 10 CZK за кожну годину.

механічний переклад

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován
1 2 3 11