Aktuality

Parkoviště Pešlova– Změna parkovacího režimu

Od 1. 12. 2023 parkoviště Pešlova změní svůj parkovací režim na  „Parkoviště se vzdáleným dohledem „

Parkoviště bude od prosince letošního roku určeno výhradně k dlouhodobému parkování klientů na základě uzavřené nájemní smlouvy. Vstupní čipové karty budou nahrazeny QR kódem. Se změnou režimu je spojena modernizace uvedeného parkoviště, které bude propojeno na vzdálený dispečink. V případě potíží s vjezdem či výjezdem je možné zavolat na telefonní číslo dispečinku uvedené přímo na vjezdovém či výjezdovém stojanu. Bezpečnost parkoviště je zajištěna nově osazeným kamerovým systémem.

Provozní doba se nemění, parkoviště zůstává i nadále dostupné celých 24 hodin v tzv. NONSTOP provozu a bez změny zůstává i cena za dlouhodobé parkování.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován
1 2 3 12