Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona č. 586/1992 sb. o daních z příjmů

Formulář slouží k doložení skutečnosti, že zaměstnanci bylo připočítáno k základu daně z příjmu 1 % nebo 0,5 % z pořizovací ceny vozidla.

Ke stažení zde: Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona č. 586_1992 sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 

Čestné prohlášení o vlastnictví vozidla ve spoluvlastnictví pro účely vydání parkovacího oprávnění

Čestné prohlášení slouží k doložení skutečnosti, že vy a další spoluvlastníci vlastníte vozidlo v rámci spoluvlastnictví.

Ke stažení zde: Čestné prohlášení spoluvlastníka

 

Čestné prohlášení vlastníka vozidla o jeho provozování za účelem podnikání

Čestné prohlášení slouží k doložení, že vozidlo, které je evidováno na rodné číslo fyzické osoby, slouží k podnikání v rámci OSVČ (tj. shodné fyzické osoby podnikající).

Ke stažení zde: Čestné prohlášení vlastníka vozidla o jeho provozování za účelem podnikání

 

Čestné prohlášení o vlastnictví vozidla ve společném jmění manželů pro účely vydání parkovacího oprávnění

Čestné prohlášení slouží k doložení skutečnosti, že vy a váš manžel/manželka vlastníte vozidlo v rámci společného jmění manželů.

Ke stažení zde: Čestné prohlášení o vlastnictví vozidla ve společném jmění manželů pro účely vydání parkovacího oprávnění

 

Žádost o ukončení parkovacího oprávnění

Žádost slouží k ukončení vašeho dlouhodobého parkovacího oprávnění před koncem jeho platnosti.

Ke stažení zde: Žádost o ukončení parkovacího oprávnění

 

Metodický pokyn pro výdej parkovacích oprávnění pro elektrická vozidla a vozidla s hybridním pohonem po 1. 5. 2019

Pokyny pro držitele parkovacích oprávnění pro elektromobily a hybridy.

Ke stažení zde: Metodický pokyn pro výdej parkovacích oprávnění pro elektrická vozidla a vozidla s hybridním pohonem po 1. 5. 2019

 

Osvědčení o souladu vozidla s § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb.

Formulář slouží k doložení skutečnosti, že vozidlo splňuje podmínky výdeje registrační značky vozidla ze série „EL“.

Ke stažení zde: Osvědčení pro elektromobily

 

Vzor plné moci

Pro potřeby výdeje dlouhodobých parkovacích oprávnění do zón placeného stání je v některých případech nezbytné doložit plnou moc.

Ke stažení zde: Plná moc

 

Žádost o uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na parkovací stání

Formulář je určen k podání žádosti o uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na parkovací stání na veřejných parkovištích ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Ke stažení zde: Žádost o uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na parkovací stání