Aktuality

Parkování v Praze pro válečné uprchlíky z Ukrajiny / Паркінг у Празі для біженців війни з України

Osobám, které utíkají před válkou na Ukrajině (dále jen UA), poskytujeme možnost parkování na území města. Tyto osoby mohou svá vozidla bezplatně parkovat na parkovišti P+R Černý Most II. nebo mohou využít uliční parkování v zónách placeného stání stejně jako místní rezidenti.

Особам, які через війну в Україні були вимушені покинути свої домівки та приїхати в Чеську Республіку, ми надаємо можливість паркувати їхні транспортні засоби на території міста Прага. Вони можуть безкоштовно паркувати свої транспортні засоби на автостоянці П+Р Чорний міст ІІ (P+R Černý Most II.) або можуть скористатися вуличною парковкою в зонах платного паркування, на тих самих правах, що і всі місцеві жителі.

1. P+R Černý Most II.

 • Parkování pro vozidla s UA registrační značkou je zde zdarma do odvolání,
 • v případě zaplnění kapacity parkoviště P+R Černý Most II. vyhradí hl. m. Praha pro tyto účely další parkovací plochy.

1. Автостоянка П+Р Чорний міст ІІ (P+R Černý Most II.)

 • Паркування транспортних засобів з українськими номерними знаками (UA) безкоштовне до подальшого розпорядження, у разі заповнення автостоянки П+Р Чорний міст ІІ (P+R Černý Most II) адміністрація міста Праги організує додаткові паркомісця.

2. Uliční parkování v zónách placeného stání

 • Možnost parkování vozidla na parkovacích místech v ulicích, kde jsou vyznačeny zóny placeného stání (rezidentní a smíšené) – dotčeným osobám se vydává rezidentní parkovací oprávnění
 • Časová platnost: 1 rok nebo kratší (dle výběru žadatele)
 • Územní platnost: velká či malá parkovací oblast v oblasti místa trvalého / přechodného bydliště
 • Podmínky výdeje parkovacího oprávnění:
 1. žadatel musí být držitelem platného víza s některým z níže uvedených kódových označení:
  • D/VS/U: víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu za území (do 21. března 2022)
  • D/DO/667: občan Ukrajiny
  • D/DO/668: rodinný příslušník občana Ukrajiny – držitele dočasné ochrany
  • D/DO/669: dočasná ochrana z důvodů hodných zřetele

Víza jsou vyznačována formou vízových štítků do cestovních dokladů nebo na zadní stranu hraniční průvodky).

 1. Fyzická osoba musí mít místo trvalého nebo přechodného pobytu ve vymezené oblasti ZPS.
 2. Právní vztah k vozidlu: dokládá se technickým průkazem vozidla (kontroluje se shoda žadatele o oprávnění a vlastníka vozidla) nebo čestným prohlášením (v něm žadatel potvrdí, že je oprávněným uživatelem daného vozidla).
 3. Musí být zaplacena cena za parkovací oprávnění.

2. Вуличне паркування в зонах платного паркування

 • Можливість паркування транспортних засобів на паркувальних місцях на вулицях, де визначено зони платного паркування (для мешканців м. Прага та змішаного паркування) – відповідним особам видається дозвіл на паркування для мешканців м. Прага.
 • Термін дії: до 1 року (на вибір заявника)
 • Зона дії: великі або малі паркувальні зони в районі постійного/тимчасового проживання.
 • Умови видачі дозволу на паркування:
 1. Заявник повинен мати дійсну візу з однією із наступних кодових позначок:
  • D/VS/U: віза для перебування понад 90 днів з метою тимчасового прихистку  (до 21 березня 2022 року)
  • D/DО/ 667: громадянин України
  • D/DО/668: член сім’ї громадянина України – власника візи з метою тимчасового прихистку
  • D/ DO/669

Візи позначаються у вигляді візових наклейок у проїзних документах або на зворотній стороні документа, що підтверджує перетин кордону.

 1. Фізична особа повинна мати місце постійного або тимчасового проживання на визначеній території зони платного паркування (ЗПП).
 2. Право на транспортний засіб: підтверджується техпаспортом транспортного засобу (перевіряється відповідність заявника та власника транспортного засобу) або письмовою заявою (в якій заявник підтверджує, що він має право користуватися транспортним засобом).
 3. Має бути сплачена вартість дозволу на паркування.

3. Uliční parkování mimo zóny placeného stání

Uliční parkování mimo oblasti zón placeného stání není zpoplatněno. Stále však platí dopravní omezení vyznačená dopravním značením.

3. Вуличне паркування поза зон платного паркування

Плата за вуличне паркування поза зон платного паркування не стягується. Однак, діють обмеження, що позначені відповідними дорожніми знаками.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Funkčnost Klientské zóny obnovena

Informujeme, že došlo k odstranění problémů s funkčností klientské zóny. Oba portály (OSU i nový Klientská zóna) jsou již  funkční.…

1 2 3 7