Časté dotazy Typy motoristů

Typy motoristů

Jsem motocyklista

Mopedy, jednostopé motocykly, motokola parkují v celé ZPS zdarma bez nutnosti registrace.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Pečuji o blízkou osobu, mohu požádat o parkovací oprávnění?

Pečovatelské parkovací oprávnění slouží pro pečovatele (zpravidla rodinného příslušníka), který nemá v dané oblasti trvalý pobyt a zabezpečuje základní potřeby opečovávané osoby.

Držitel parkovacího oprávnění je občan s trvalým pobytem v dané oblasti, který překročil hranici 80 let nebo mu byl přiznán příspěvek na péči alespoň III. stupně a zároveň není držitel rezidentního POP. Oprávnění se vydává max. pro 3 vozidla osob blízkých a max. do 5 parkovacích úseků.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem tělesně postižený a držitel ZTP

Pro potřeby tělesně postižených občanů jsou v Praze vyhrazena tzv. sdružená stání pro ZTP. U těchto míst lze očekávat zvýšený pohyb tělesně postižených občanů. Parkování na těchto místech je bezplatné pro vozidla označená parkovacím průkazem O7. Držitelé průkazu ZTP mají nárok na zvýhodněnou cenu Rezidentního parkovacího oprávnění a na Parkovací oprávnění pro osoby ZTP. Tělesně postižení občané s trvalým pobytem v dané oblasti také mohou požádat o zřízení adresného vyhrazeného parkovacího stání (tj. na konkrétní registrační značku vozidla). Tato stání se zřizují vždy pro konkrétní vozidlo v režimu § 25 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jsou osvobozena od placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství (více zde: Žádost o uzavření smlouvy na vyhrazené parkovací místo pro osobu zdravotně postiženou)

Více informací naleznete zde.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsou v systému zón placeného stání zvýhodněny elektromobily a hybridní vozidla?

Elektromobily nejsou zpoplatněny, parkovat mohou ve smíšených/fialových a rezidentních/modrých zónách zdarma po splnění podmínek uvedených v dokumentu zde.

Nová registrace hybridního vozidla dle původních podmínek již není možná.

Všechny elektromobily, vozidla na vodíkový pohon a vozidla hybridní (s hodnotou emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km) mohou parkovat ve smíšených a rezidentních zónách placeného stání zdarma. Podmínkou je registrační značka vozidla ze série “EL” (§ 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb.) nebo platné Parkovací oprávnění pro elektromobily (více informací zde).

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Realizuji zásobovací služby v oblasti se zavedenou ZPS

Součástí nové koncepce ZPS jsou tzv. „zásobovací boxy“, které od běžných modrých, fialových a oranžových úseků odlišuje svislé dopravní značení P – RESERVÉ. Zároveň se doporučuje zásobování realizovat mimo provozní dobu ZPS.

Pro tyto účely se v současné době též vydává parkovací oprávnění pro fyzické osoby podnikající, právnické osoby a vlastníky nemovitostí. Tato parkovací oprávnění se nedají uplatnit v zásobovacích boxech.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem návštěvník z jiného města. Jak si mohu vyřídit parkování?

Parkování na Zónách placeného stání

 • Prostřednictvím Parkovacího automatu
  • Najdete je ve fialových a oranžových zónách.
  • Pro platbu můžete použít mince, platební kartu nebo QR kód.
 • Prostřednictvím aplikace Online platba za krátkodobé stání
  • Zaplatíte pohodlně kartou přímo ze svého mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.
  • Aplikaci najdete přímo na našich webových stránkách, nebo si ji prostřednictvím obchodů Google Play / App Store můžete stáhnout do mobilního telefonu.

Parkování na parkovišti P+R

 • Prostřednictvím Automatické pokladny
  • Při vjezdu na parkoviště je vystaven parkovací lístek, parkování se hradí před výjezdem z parkoviště.
  • K platbě je možné použít mince, bankovky nebo platební kartu.
  • Parkoviště je nutné opustit do 15 min po úhradě.
 • Prostřednictvím aplikace Online platba za krátkodobé stání
  • Zaplatíte pohodlně kartou přímo ze svého mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.
  • Aplikaci najdete přímo na našich webových stránkách nebo si ji prostřednictvím obchodů Google Play / App Store můžete stáhnout do mobilního telefonu.
Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem návštěvník z jiného města. Jaké doklady k vyřízení parkování potřebuji?

Jsem návštěvník z jiného města. Kolik mě parkování bude stát?

Cena za hodinu parkování v Zónách placeného stání se liší především v závislosti na lokalitě parkování.

K dispozici je Výtah z ceníků parkovacích oprávnění, kde najdete cenu krátkodobého oprávnění pro všechny typy zón vč. víkendů i svátků. Cenu v konkrétní ulici nebo parkovacím úseku je možné zjistit v mapě.

Cena za parkování na P+R závisí na délce parkování a lokalitě parkoviště.

K dispozici je přehled P+R a ceníky, kde najdete informace o ceně, provozní době i provozní řády k jednotlivým parkovištím. Návštěvník za prvních 24 hodin parkování zaplatí 50 Kč/100Kč podle lokality parkoviště.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem návštěvník z jiné městské části. Kde si mohu vyřídit parkování?

Parkování na Zónách placeného stání

 • Prostřednictvím Parkovacího automatu
  • Najdete je ve fialových a oranžových zónách.
  • Pro platbu můžete použít mince, platební kartu nebo QR kód.
 • Prostřednictvím aplikace Online platba za krátkodobé stání
  • Zaplatíte pohodlně kartou přímo ze svého mobilního telefonu, tabletu nebo počítače
  • Aplikaci najdete přímo na našich webových stránkách, nebo si ji prostřednictvím obchodů Google Play / App Store můžete stáhnout do mobilního telefonu.

Parkování na Veřejných parkovištích

 • Prostřednictvím Automatické pokladny
  • Při vjezdu na parkoviště je vystaven parkovací lístek, parkování se hradí před výjezdem z parkoviště.
  • K platbě je možné použít mince, bankovky nebo platební kartu.
  • Parkoviště je nutné opustit do 15 min po úhradě.
Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem návštěvník z jiné městské části. Jaké doklady potřebuji k vyřízení?

Jsem návštěvník z jiné městské části. Kolik mě parkování bude stát?

Parkování na Zónách placeného stání

 • Cena za hodinu parkování v Zónách placeného stání se liší především v závislosti na lokalitě parkování.
 • K dispozici je Výtah z ceníků parkovacích oprávnění, kde najdete cenu krátkodobého oprávnění pro všechny typy zón vč. víkendů i svátků. Cenu v konkrétní ulici nebo parkovacím úseku je možné zjistit v mapě.

Parkování na Veřejných parkovištích

 • Cena za parkování na veřejných parkovištích závisí na délce parkování a lokalitě parkoviště.
 • K dispozici je přehled P+R a ceník, kde najdete informace o ceně, provozní době i provozní řády k jednotlivým parkovištím. Bližší informace k P+R jsou k dispozici na lince zákaznického centra.
Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem pražský rezident. Jaké doklady k vyřízení parkování potřebuji?

K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí předložit průkaz totožnosti, k ověření žadatele a trvalého pobytu v dané městské části se zavedenými ZPS, pro kterou je parkovací oprávnění určeno a Osvědčení o registraci vozidla (velký technický průkaz). Jestliže vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla (právní vztah k vozidlu např. leasingová / úvěrová smlouva, potvrzení o příjmu ze závislé činnosti podle zákona o dani z příjmu, smlouva o pronájmu vozidla).

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem pražský rezident. Jak si mohu parkování vyřídit?

 • Online
  Parkovací oprávnění si zřídíte tak, že se zaregistrujete prostřednictvím klientské zóny přes aplikaci Můj účet. K registraci můžete využít Identitu občana nebo linku zákaznického centra na telefonním čísle +420 257 015 257, každý pracovní den od 8:00 do 20:00.
 • Osobně
  Parkovací oprávnění si můžete zřídit osobně na výdejnách parkovacích oprávnění příslušných městských částí.
Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem pražský rezident. Kolik mě parkování bude stát?

K dispozici je Výtah z ceníků parkovacích oprávnění, kde najdete přesnou cenu oprávnění pro vaši městskou část. Ceny oprávnění jsou ovlivněné následujícími parametry:

 • kategorií parkovacího oprávnění;
 • parkovací oblastí a cenovým pásmem;
 • délkou trvání;
 • počtem vozidel na žadatele.

Například roční parkovací oprávnění pro obyvatele Prahy 5 bude na první vozidlo stát 1200 Kč pro velkou parkovací oblast, nebo 600 Kč pro malou parkovací oblast.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem živnostník či právnická osoba. Jak si mohu parkování vyřídit?

 • Online
  Parkovací oprávnění si zřídíte tak, že se zaregistrujete prostřednictvím klientské zóny přes aplikaci Můj účet. K registraci můžete využít Identitu občana nebo linku zákaznického centra na telefonním čísle +420 257 015 257, každý pracovní den od 8:00 do 20:00.
 • Osobně
  Parkovací oprávnění si můžete zřídit osobně na výdejnách parkovacích oprávnění příslušných městských částí.
Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem živnostník či právnická osoba. Jaké doklady k vyřízení parkování potřebuji?

K získání abonentního parkovacího oprávnění musí mít žadatel sídlo podnikání nebo provozovnu v dané městské části se zavedenými ZPS. K výdeji parkovacího oprávnění je třeba předložit zřizovací listinu (výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenský list, stanovy apod.), jakýkoliv platný doklad o adrese provozovny a velký technický průkaz vozidla s uvedením podnikatelského subjektu jako vlastníka. Pokud vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla (právní vztah k vozu).

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem živnostník či právnická osoba. Kolik mě bude stát zřízení parkování?

K dispozici je Výtah z ceníků parkovacích oprávnění, kde najdete přesnou cenu oprávnění pro vaši městskou část. Ceny oprávnění jsou ovlivněné následujícími parametry:

 • kategorií parkovacího oprávnění;
 • parkovací oblastí a cenovým pásmem;
 • délkou trvání;
 • počtem vozidel na žadatele.

Například roční parkovací oprávnění pro podnikatele na Praze 5 bude na první vozidlo stát 7000 Kč pro velkou parkovací oblast, nebo 3500 Kč pro malou parkovací oblast.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem vlastník nemovitosti. Jak si mohu parkování vyřídit?

 • Online
  Parkovací oprávnění si zřídíte tak, že se zaregistrujete prostřednictvím klientské zóny přes aplikaci Můj účet. K registraci můžete využít Identitu občana nebo linku zákaznického centra na telefonním čísle +420 257 015 257, každý pracovní den od 8:00 do 20:00.
 • Osobně
  Parkovací oprávnění si můžete zřídit osobně na výdejnách parkovacích oprávnění příslušných městských částí.
Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem vlastník nemovitosti. Jaké doklady k vyřízení parkování potřebuji?

K získání parkovacího oprávnění z titulu vlastníka nemovitosti je zapotřebí doložit průkaz totožnosti k ověření žadatele, v případě podnikatele výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenského rejstříku, případně jinou zřizovací listinu, výpis z katastru nemovitostí a Osvědčení o registraci vozidla (velký technický průkaz). Jestliže vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla (právní vztah k vozidlu, např. leasingová / úvěrová smlouva, smlouva o pronájmu, potvrzení o příjmu ze závislé činnosti, smlouva o pronájmu vozidla apod.).

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem vlastník nemovitosti. Kolik mě bude stát zřízení parkování?

K dispozici je Výtah z ceníků parkovacích oprávnění, kde najdete přesnou cenu oprávnění pro vaši městskou část. Ceny oprávnění jsou ovlivněné následujícími parametry:

 • kategorií parkovacího oprávnění;
 • parkovací oblastí a cenovým pásmem;
 • délkou trvání;
 • počtem vozidel na žadatele.

Například roční parkovací oprávnění pro vlastníka nemovitosti v Praze 5 bude na první vozidlo stát 7000 Kč pro velkou parkovací oblast, nebo 3500 Kč pro malou parkovací oblast.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem motocyklista. Kolik mě bude stát zřízení parkování?

Mopedy, jednostopé motocykly, motokola parkují v celé ZPS zdarma bez nutnosti registrace.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám!