Časté dotazy Typy motoristů

Typy motoristů

Jsem motocyklista

Mopedy, jednostopé motocykly, motokola parkují v celé ZPS zdarma bez nutnosti registrace.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Pečuji o blízkou osobu, mohu požádat o parkovací oprávnění?

Pečovatelské parkovací oprávnění slouží pro pečovatele (zpravidla rodinného příslušníka), který nemá v dané oblasti trvalý pobyt a zabezpečuje základní potřeby osoby, o kterou je pečováno.

Držitel parkovacího oprávnění je občan s trvalým pobytem v dané oblasti, který překročil hranici 80 let nebo mu byl přiznán příspěvek na péči alespoň III. stupně a zároveň není držitel rezidentního POP. Oprávnění se vydává max. pro 3 vozidla osob blízkých a max. do 5 parkovacích úseků.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem tělesně postižený a držitel ZTP, kde mohu parkovat?

Pro potřeby tělesně postižených občanů jsou v Praze vyhrazena tzv. sdružená stání pro ZTP. Parkování na těchto místech je bezplatné pro vozidla označená parkovacím průkazem O7. Držitelé průkazu ZTP mají nárok na Parkovací oprávnění pro osoby ZTP za zvýhodněnou cenu. Tělesně postižení občané s trvalým pobytem v dané oblasti také mohou požádat o zřízení adresného vyhrazeného parkovacího stání (tj. na konkrétní registrační značku vozidla). Tato stání se zřizují vždy pro konkrétní vozidlo v režimu § 25 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jsou osvobozena od placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství (více zde: Žádost o uzavření smlouvy na vyhrazené parkovací místo pro osobu zdravotně postiženou)

Více informací naleznete zde.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsou v systému zón placeného stání zvýhodněny elektromobily a hybridní vozidla?

Elektromobily nejsou zpoplatněny. Podmínky, které je nutné splnit pro parkování elektromobilů/hybridů s registrační značkou série EL, i bez této registrační značky, najdete v tomto dokumentu.

Ve smíšených/fialových a rezidentních/modrých zónách mohou elektromobily dle platného Usnesení Rady hlavního města Prahy parkovat zdarma do 31. 12. 2024.

Všechny elektromobily, vozidla na vodíkový pohon a vozidla hybridní (s hodnotou emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km) mohou parkovat ve smíšených a rezidentních zónách placeného stání zdarma. Podmínkou je registrační značka vozidla ze série “EL” (§ 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb.) nebo platné Parkovací oprávnění pro elektromobily (více informací na stránce Parkování pro elektromobily).

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Realizuji zásobovací služby v oblasti se zavedenou ZPS

Zásobování probíhá v tzv. zásobovacích boxech, které jsou od běžných modrých, fialových a oranžových úseků zón placeného stání odlišeny svislým dopravním značením P – RESERVÉ, které je doplněné dodatkovou tabulkou s textem "Zásobování".

V případě, že vám nevyhovuje poloha zásobovacích boxů, je rovněž možné parkovat přímo v zóně placeného stání po uhrazení krátkodobého parkovacího oprávnění. V případě fialových a oranžových zón můžete provést platbu prostřednictvím parkovacího automatu nebo můžete využít některou z online platebních metod, které Vám umožní úhradu parkovného i v modré zóně.

Rovněž je možné zásobovat mimo provozní dobu zóny placeného stání. Dlouhodobá parkovací oprávnění pro účely zásobování nejsou vydávána.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem návštěvník z jiného města. Jak si mohu vyřídit parkování?

Parkování na Zónách placeného stání

 • Prostřednictvím Parkovacího automatu
  • Najdete je ve fialových a oranžových zónách.
  • Pro platbu můžete použít mince, platební kartu nebo QR kód.
 • Prostřednictvím aplikace Online platba za krátkodobé stání
  • Zaplatíte pohodlně kartou přímo ze svého mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.
  • Aplikaci najdete přímo na našich webových stránkách, nebo si ji prostřednictvím obchodů Google Play / App Store můžete stáhnout do mobilního telefonu.
 • Prostřednictvím dalších online platebních metod

Parkování na parkovišti P+R

 • Prostřednictvím Automatické pokladny
  • Při vjezdu na parkoviště je vystaven parkovací lístek, parkování se hradí před výjezdem z parkoviště.
  • K platbě je možné použít mince, bankovky nebo platební kartu.
  • Parkoviště je nutné opustit do 15 min po úhradě.
 • Prostřednictvím aplikace Online platba za krátkodobé stání
  • Zaplatíte pohodlně kartou přímo ze svého mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.
  • Aplikaci najdete přímo na našich webových stránkách nebo si ji prostřednictvím obchodů Google Play / App Store můžete stáhnout do mobilního telefonu.
Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem návštěvník z jiného města. Jaké doklady k vyřízení parkování potřebuji?

Jako návštěvník z jiného města platíte krátkodobé parkovací oprávnění v parkovacím automatu nebo prostřednictvím online platebních metod. K této platbě nepotřebujete žádné doklady.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem návštěvník z jiného města. Kolik mě parkování bude stát?

Parkování na Zónách placeného stání

Cena za hodinu parkování v Zónách placeného stání se liší především v závislosti na lokalitě parkování.

K dispozici je Výtah z ceníků parkovacích oprávnění, kde najdete cenu krátkodobého oprávnění pro všechny typy zón vč. víkendů i svátků. Cenu v konkrétní ulici nebo parkovacím úseku je možné zjistit v mapě (poklikem na příslušný, barevně vyznačený, úsek).

Parkování na P+R parkovištích

Cena za parkování na P+R závisí na délce parkování a lokalitě parkoviště. Návštěvník za prvních 24 hodin parkování zaplatí 50 Kč/100 Kč podle lokality parkoviště.

Podrobnější informace o ceně a provozní době k jednotlivým parkovištím najdete na stránce P+R (Park&Ride).

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem návštěvník z jiné městské části. Kde si mohu vyřídit parkování?

Parkování na Zónách placeného stání

 • Prostřednictvím Parkovacího automatu
  • Najdete je ve fialových a oranžových zónách.
  • Pro platbu můžete použít mince, platební kartu nebo QR kód.
 • Prostřednictvím aplikace Online platba za krátkodobé stání
  • Zaplatíte pohodlně kartou přímo ze svého mobilního telefonu, tabletu nebo počítače
  • Aplikaci najdete přímo na našich webových stránkách, nebo si ji prostřednictvím obchodů Google Play / App Store můžete stáhnout do mobilního telefonu.
 • Prostřednictvím dalších online platebních metod

Parkování na Veřejných parkovištích (pouze vybraná garážová stání a parkovací plochy)

 • Prostřednictvím Automatické pokladny
  • Při vjezdu na parkoviště je vystaven parkovací lístek, parkování se hradí před výjezdem z parkoviště.
  • K platbě je možné použít mince, bankovky nebo platební kartu.
  • Parkoviště je nutné opustit do 15 min po úhradě.
Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem návštěvník z jiné městské části. Jaké doklady potřebuji k vyřízení?

Jako návštěvník z jiné městské části platíte krátkodobé parkovací oprávnění v parkovacím automatu nebo prostřednictvím online platebních metod. K této platbě nepotřebujete žádné doklady.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem návštěvník z jiné městské části. Kolik mě parkování bude stát?

Parkování na Zónách placeného stání

 • Cena za hodinu parkování v Zónách placeného stání se liší především v závislosti na lokalitě parkování.
 • K dispozici je Výtah z ceníků parkovacích oprávnění, kde najdete cenu krátkodobého oprávnění pro všechny typy zón vč. víkendů i svátků. Cenu v konkrétní ulici nebo parkovacím úseku je možné zjistit v mapě (poklikem na příslušný, barevně vyznačený, úsek).

Parkování na Veřejných parkovištích

 • Cena za parkování na veřejných parkovištích závisí na délce parkování a lokalitě parkoviště.
 • Podrobnější informace o ceně a provozní době k jednotlivým parkovištím najdete na stránce Veřejná parkoviště.
Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem pražský rezident. Jaké doklady k vyřízení parkování potřebuji?

K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí předložit průkaz totožnosti, k ověření žadatele a trvalého pobytu v dané městské části se zavedenými ZPS, pro kterou je parkovací oprávnění určeno a Osvědčení o registraci vozidla (tzv. technický průkaz). Jestliže vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla (právní vztah k vozidlu např. leasingová / úvěrová smlouva, potvrzení o příjmu ze závislé činnosti podle zákona o dani z příjmu, smlouva o pronájmu vozidla).

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem pražský rezident. Jak si mohu parkování vyřídit?

 • Online
  Parkovací oprávnění si můžete zřídit prostřednictvím Klientské zóny přes aplikaci Můj účet. K registraci můžete využít Identitu občana nebo linku zákaznického centra na telefonním čísle +420 257 015 257, každý pracovní den od 8:00 do 20:00.
 • Osobně
  Parkovací oprávnění si můžete zřídit osobně na výdejnách parkovacích oprávnění příslušných městských částí.
Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem pražský rezident. Kolik mě parkování bude stát?

K dispozici je Výtah z ceníků parkovacích oprávnění, kde najdete přesnou cenu oprávnění pro vaši městskou část. Ceny oprávnění jsou ovlivněné následujícími parametry:

 • kategorií parkovacího oprávnění;
 • parkovací oblastí a cenovým pásmem;
 • délkou trvání;
 • počtem vozidel na žadatele.

Například roční parkovací oprávnění pro obyvatele Prahy 5 bude na první vozidlo stát 1200 Kč pro velkou parkovací oblast, nebo 600 Kč pro malou parkovací oblast.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem živnostník či právnická osoba. Jak si mohu parkování vyřídit?

 • Online
  Parkovací oprávnění si můžete zřídit prostřednictvím Klientské zóny přes aplikaci Můj účet. K registraci můžete využít linku zákaznického centra na telefonním čísle +420 257 015 257, každý pracovní den od 8:00 do 20:00.
 • Osobně
  Parkovací oprávnění si můžete zřídit osobně na výdejnách parkovacích oprávnění příslušných městských částí.
Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem živnostník či právnická osoba. Jaké doklady k vyřízení parkování potřebuji?

K získání abonentního parkovacího oprávnění musí mít žadatel sídlo podnikání nebo provozovnu v dané městské části se zavedenými ZPS. K výdeji parkovacího oprávnění je třeba předložit zřizovací listinu (výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenský list, stanovy apod.), jakýkoliv platný doklad o adrese provozovny a Osvědčení o registraci vozidla (tzv. technický průkaz) s uvedením podnikatelského subjektu jako vlastníka. Pokud vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla (právní vztah k vozu, např. leasingová/úvěrová smlouva, smlouva o pronájmu vozidla).

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem živnostník či právnická osoba. Kolik mě bude stát zřízení parkování?

K dispozici je Výtah z ceníků parkovacích oprávnění, kde najdete přesnou cenu oprávnění pro vaši městskou část. Ceny oprávnění jsou ovlivněné následujícími parametry:

 • kategorií parkovacího oprávnění;
 • parkovací oblastí a cenovým pásmem;
 • délkou trvání;
 • počtem vozidel na žadatele.

Například roční parkovací oprávnění pro podnikatele na Praze 5 bude na první vozidlo stát 7000 Kč pro velkou parkovací oblast, nebo 3500 Kč pro malou parkovací oblast.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem vlastník nemovitosti. Jak si mohu parkování vyřídit?

 • Online
  Parkovací oprávnění si můžete zřídit prostřednictvím Klientské zóny přes aplikaci Můj účet. K registraci můžete využít Identitu občana nebo linku zákaznického centra na telefonním čísle +420 257 015 257, každý pracovní den od 8:00 do 20:00.
 • Osobně
  Parkovací oprávnění si můžete zřídit osobně na výdejnách parkovacích oprávnění příslušných městských částí.
Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem vlastník nemovitosti. Jaké doklady k vyřízení parkování potřebuji?

K získání parkovacího oprávnění z titulu vlastníka nemovitosti je zapotřebí doložit průkaz totožnosti k ověření žadatele, v případě podnikatele výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenského rejstříku, případně jinou zřizovací listinu, výpis z katastru nemovitostí a Osvědčení o registraci vozidla (tzv. technický průkaz). Jestliže vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla (právní vztah k vozidlu, např. leasingová / úvěrová smlouva, smlouva o pronájmu, potvrzení o příjmu ze závislé činnosti, smlouva o pronájmu vozidla apod.).

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem vlastník nemovitosti. Kolik mě bude stát zřízení parkování?

K dispozici je Výtah z ceníků parkovacích oprávnění, kde najdete přesnou cenu oprávnění pro vaši městskou část. Ceny oprávnění jsou ovlivněné následujícími parametry:

 • kategorií parkovacího oprávnění;
 • parkovací oblastí a cenovým pásmem;
 • délkou trvání;
 • počtem vozidel na žadatele.

Například roční parkovací oprávnění pro vlastníka nemovitosti v Praze 5 bude na první vozidlo stát 7000 Kč pro velkou parkovací oblast, nebo 3500 Kč pro malou parkovací oblast.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jsem motocyklista. Kolik mě bude stát zřízení parkování?

Mopedy, jednostopé motocykly, motokola parkují v celé ZPS zdarma bez nutnosti registrace.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám!