Časté dotazy Platební metody

Platební metody

Jaké online platební metody mohu pro placení využít?

Pro online platbu za parkování využijte některou z aplikací provozovaných hlavním městem Prahou nebo našimi smluvními partnery. Jejich přehled najdete na stránce Platba za parkování.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Podléhá parkovné evidenci v rámci elektronické evidence tržeb (EET)?

Podle § 12 zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb (ve znění pozdějších předpisů) nepatří mezi evidované tržby mimo jiné i tržby územních samosprávných celků, tzn. měst a obcí. Z toho vyplývá, že i přestože má hlavní město Praha, jako zřizovatel ZPS, příjmy v hotovosti, nepodléhá systému elektronické evidence tržeb jako subjekt.

Informace k uvedenému i důvody pro vyloučení měst a obcí z povinnosti evidovat tržby elektronicky lze nalézt na stránkách finanční správy České republiky.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Parkovací automat zamítl platbu kartou, co mám dělat?

V případě, že platba parkovného v parkovacím automatu pomocí platební karty z nějakého důvodu neproběhne správně a platba nebude realizována, pak tato platba též nebude zaúčtována, tudíž nebudou peníze z účtu odečteny. Zobrazí-li se peníze v rezervacích plateb či pohybech na účtu, není to ještě důvod k panice a reklamaci.

Pro případné reklamace je tedy doporučeno vyčkat na výpis z vašeho bankovního účtu a až v případě, že bude platba skutečně zaúčtována a odečtena z vašeho bankovního účtu, pak nás kontaktujte na infolince nebo e-mailem.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Virtuální parkovací hodiny na zařízeních s iOS neukládají informace o platební kartě.

Některé mobilní internetové prohlížeče (např. Safari, Chrome) umožňují prohlížení webových stránek v tzv. Privacy mode (soukromý/anonymní režim). V tomto režimu je zpravidla omezeno ukládání některých informací, proto se může stát, že nastavení údajů o platební kartě, heslu nebo emailové adrese nebude možné. Doporučujeme překontrolovat, zda je ve vašem prohlížeči vypnutý anonymní režim (podle návodu vámi používaného internetového prohlížeče).

Nastavení a obsluha virtuálních parkovacích hodin je možné pouze s vypnutým anonymním režimem.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Kolik je zřízeno výdejen parkovacích oprávnění a kde se nacházejí?

Výdejní místa jsou zřízena na každé městské části se ZPS. Jde tedy o pracoviště s několika výdejními místy pro výdej parkovacích oprávnění na každou městskou část, kde jsou ZPS zavedeny. Adresy výdejen a jejich provozní doby naleznete zde nebo přímo na webových stránkách městských částí.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jak je zajištěna bezpečnost a ochrana osobních údajů v centrálním informačním systému?

Veškerá data jsou okamžitě po použití anonymizována nebo mazána. Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s. jsou dostupné zde.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Vydávají nové parkovací automaty doklady o zaplacení (pro firemní účely do účetnictví)?

Ano, veškeré technologie, tedy i parkovací automaty, splňují ČSN 12 414 a vydávají zjednodušený daňový doklad o zaplacené ceně za parkování, který samozřejmě musí splňovat náležitosti zjednodušeného daňového dokladu.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Jak jsou zpracovány mé osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; též „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s. jsou dostupné zde.

Trvalý odkaz Odkaz zkopírován

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám!